Fes-te voluntari

Qualsevol tasca dins dels processos que es desenvolupen en els diversos programes pot ser motiu de la col·laboració del voluntari. La dedicació del voluntari des del punt de vista quantitatiu pot ser molta o poca, segons el pacte que es signi en la seva incorporació. Aquesta dedicació compromet al voluntari però es pot canviar segons les circumstàncies a petició del mateix Voluntari o de la associació.

Els principals perfils dels voluntaris son:

Condicionament i classificació de roba, calçats i complements

Tasques de magatzem (maneig de productes: Selecció, ordenació, distribució, etc)

Conducció de vehicle de transport o maneig de transpalets, apiladora o emplenadora

Tasques administratives, de govern o de gestió econòmica

Relacions públiques, comunicació i promoció institucional

Relacions amb empreses o institucions

Les persones que aspiren a ser voluntaris hauran de sol·licitar-ho i emplenar un formulari amb les seves dades personals i les referències sobre activitats en altres institucions si és el cas. Si el perfil de la persona s’adapta a les necessitats de l’associació, es signarà un document de compromís entre ambdues parts. La incorporació del Voluntari començarà amb un procés de formació en el que se’l instruirà sobre la tasca o tasques a realitzar, fent especial èmfasi en els aspectes de relacions humanes, treball d’equip i aspectes tècnics i de seguretat.