Qui Som?

· ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU ·

L’Associació Cívica La Nau és una entitat que va néixer per les inquietuds socials d’un grup de persones motivades per desenvolupar iniciatives d’interès general que ajudessin als col·lectius del nostre entorn amb situació de risc d’exclusió social o ja patint l’exclusió.
La nostra entitat es centra bàsicament en el suport i en la redistribució d’excedents de recursos no alimentaris.
La Nau es una associació declarada d’Utilitat Pública (O.M. 3902/2006 de 24 de nov)

· VALORS ·

Autonomia i independencia

Lluita contra la pobresa i defensa dels drets humans

Garantia d’un repartiment just entre les entitats receptores

El pilar fonamental són els voluntaris

· OBJECTIUS ·

Un pont entre les empresas i les entitats receptores

Repartir equitativament a les entitats reconegudes com benèfiques

Formar una xarxa solidaria per treballar en la captació i retribució dels recursos

Contribuir a desenvolupar territoris sostenibles i socialment responsables

A qui ens adrecem?

Als col·lectius més fràgils socialment que estan conformats per persones amb risc d’exclusió social
que requereixen una especial atenció ja sigui per dificultats econòmiques, laborals, socials i familiar.

Nens i adolescents que pertanyen a famílies amb pocs recursos econòmics

Minories ètniques amb permisos de residència i/o treball o en situació de il·legalitat

Families des estructurades amb forta precarietat economica i/o per adiccions

Contribuir a desenvolupar territoris sostenibles i socialment responsables

· RECURSOS ·

Magatzem regulador

La Nau disposa d’un magatzem regulador a Sant Joan d’Espí, amb una superficie total de 2500 m2 i unes oficines de 50 m2. Es el lloc de recepció habitual dels productes, la seva identificació i el seu magatzament ordenat segons productes i data d’arribada. Setmanalment subministra al magatzem de distribució dels productes necessaris per les entitats que hi acudirán.

Magatzem de distribució

El magatzem de distribució esta situat a Zona Franca, c/Plom 29. Es el lloc on van les entitats per a proveïr-se periòdicament dels productes a distribuir.

· Donacions técniques ·

Camioneta de distribució

100%

Apiladora de palets

100%

Diversos transpalets

100%

· EL NOSTRE EQUIP ·

Josep Argemí

President

Francesc Ballbè

Vicepresident

Emilia Català

Secretària

Xavier Toda

Tresorer

Carmen Pérez

Vocal

Ramón Peinado

Vocal

Actualment hi ha al voltant de 40 voluntaris fixes,
a més de un nombre variable de voluntaris eventuals