Si ets empresari

COM PODEN COL·LABORAR
LES EMPRESES?

La forma habitual de col.laboració fa referència als sectors relacionats amb els programes i campanyes de La Nau, ja sigui donant excedents de producció o donant productes a la venda través de programes de responsabilitat social corporativa.
També es pot col.laborar acordant amb el Departament de Recursos Humans de l’empresa, accions de voluntariat amb els seus treballadors.
Finalment, poden fer aportacions materials, ja sigui en forma donació econòmica o be maquinària, bens d’equip, etc.

QUINS AVANTATGES OBTENEN
LES EMPRESES?

En ser La Nau declarada com associació d’Utilitat Pública, totes les donacions gaudeixen de bonificacions fiscals.
Algunes empreses donen productes en bon estat però destinats al reciclatge (restes de producció o de magatzament). Aquestes col.laboracions permeten a l’empresa l’estalvi que suposa la destrucció o reciclatge dels esmentats productes.